Družinska kmetija Mahne

t: 05-789 5255 | g: 031 451 025

e: info@mahne.si | w: www.mahne.si

Kmetijo Mahne najdemo v Brkinih, na visoki planoti, v vasi Tatre, 750 metrov nad morjem. Gospodar Albin, skupaj s svojo petčlansko družino, skrbi za primarno kmetijsko proizvodnjo in razvoj kmetije.

Najstarejši pisni viri, ki pričajo o obstoju Kmetije Mahne, izvirajo iz leta 1855.

Najpomembnejši dejavnosti kmetije v preteklosti in danes sta govedoreja ter sadjarstvo. Izročila in izkušnje so  prenašali iz generacijo v generacijo. In tako postali osnova za ekološko kmetovanje, kamor se je Kmetija Mahne preusmerila leta 2002.

Obdelujejo 30 hektarov njiv in skrbijo za 25 hektarov gozda. Vzgajajo preko 3000 jablan, saj brkinska jabolka že od nekdaj slovijo po svoji kakovosti.

Ekološka pridelava pomeni naravi in človeku prijazen način kmetovanja brez uporabe umetnih gnojil, škropiv, gensko spremenjenih organizmov ter brez antibiotikov v krmi. Kmetijo vsako leto kontrolira in certificira Inšitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu, Maribor. Pridobljeni Certifikat velja za kmetijski pridelek tistega leta.

Vzreja živali pri Mahnetovih poteka po načelih proste reje, z naravno pašo in zimskimi izpusti. Redijo 35 krav sivo rjave pasme - »sivke«, povprečna dnevna količina namolženega mleka se giblje okoli 150 litrov.

Leta 2006 so na kmetiji uredili obrat za predelavo mleka - sirarno, ki jo vodi sin Roman Mahne, po poklicu sirar in ekonomist. Sirarna izdeluje ekološke brkinske sire različnih tipov, vsi pa so narejeni iz surovega kravjega mleka.